Daar is een vleisras in Suidelike Afrika wat die samestelling van kommersiŽle kuddes verander het as gevolg van sy veelsydige prestasie. Kosmeties of geneties, die Brahman is 'n opsie waarmee daar vir altyd rekening gehou sal word. Die bydrae wat die Brahman tot die Suid-Afrikaanse stoet- en kommersiŽle bedryf gemaak het, veral in die eerste drie dekades na 1960, kan as merkwaardig beskryf word. Sy kenmerkende voorkoms onderskei hom van enige ander tradisionele vleisbeesras in Suid-Afrika.   [ Lees Meer ]

 

  (Instruksies op vorms)
* Vir aanlyn geboorteregistrasies, besoek GEBOORTES in die menu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

06 / 03 / 2018:
  Veilings:  Extreme Brahman Veiling

21 / 02 / 2018:
  Vorms:  Nuwe Lede Handleiding
  Veilings:  Molopo Manso Veiling
  Veilings:  Osterloh & Deblanque Veiling
  Veilings:  Wayside Veiling

 
  

KLIEK HIER VIR DIE VOLLEDIGE 2018 KALENDER

  
 
 

(Katalogusse in Word / PDF formaat beskikbaar by die kantoor)

  Limpopo Big 50 Classic Versveiling - 06 / 04 / 2018
             Veilingspamflet

  Serfbred Brahman Veiling - 19 / 04 / 2018
             Veilingspamflet

  HJW Brahman Veiling - 21 / 04 / 2018
             Veilingspamflet
             Veilingskatalogus
             Semen Beskikbaar

  Sale of the Greys - 11 / 05 / 2018

  Loriza Veiling - 31 / 05 / 2018

  Wermanso Totale Uitverkoping Veiling - 01 / 06 / 2018
             Veilingspamflet

  Elite Manso Vroulike Veiling - 01 / 06 / 2018

  Sale of the Roses - 09 / 06 / 2018

 
 
 

  Vryburg Skou
    26 - 28 Maart 2018
             Haltermak Skouklasse
             Nie-haltermak Skouklasse
             Inskrywingsvorm
             Algemene Inligting en ReŽls & Regulasies
             Interrasbeoordeling
             Semen Veiling
             Akkommodasie

  Lichtenburg Skou
    9 - 13 April 2018
             Haltermak Skouklasse
             Nie-haltermak Skouklasse

  Bloem Skou
    26 April - 5 Mei 2018
             Haltermak Skouklasse

  Royal Skou
    25 Mei - 5 Junie 2018
             Haltermak Skouklasse

 
 

 

  Geen inligting huidiglik beskikbaar
 

 

 
 
 

 
1ste
Telanie Strydom
2de
Leon van der Merwe
3de
Hannetjie Loots
 
 
 


Bestellings: karin@brahman.co.za (Posgeld nie ingesluit / BTW ingesluit in die prys)

  Kliek hier vir die pryslys                          Kliek hier vir aanlyn aankope

 
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   © 2001 - 2018 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein