Belangrike Dokumentasie:
  Rels
  Vrywaringsvorm
  Uitvoerregulasies en Vereistes

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geen diere te koop huidiglik beskikbaar

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrik:
  Die prys moet mark verwant wees, dus nie te laag nie.
  Die Brahman Genootskap is nie verantwoordelik vir enige kwaliteitskontrole en/of siekte vrywaring nie.
  Die persoon (verkoper) moet n vrywaringsvorm voltooi.
  Die Brahman Genootskap behou die reg voor om n advertensie te plaas of nie.
  Die Rasdirekteur sal die rede met die verkoper kommunikeer indien advertensie nie geplaas kan word nie.

Rels:
  Slegs opbetaalde lede mag die diens gebruik,
  Betaal R50.00 vir een maand, R150.00 vir twee maande. Daarna verval die advertensie.
  Die laaste Maandag van die maand word advertensie verwyder, of nuwes word geplaas.
  Slegs 4 fotos kan geplaas word.

    
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   2001 - 2018 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein