Junie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14 LRF Raadsvergadering + BGP Werskwinkel (Bloemfontein) Michael Bradfield michael@agribsa.co.za 082 857 0961
20 - 21 Breedplan & Herdmaster Kursus (Harrismith) Michael Bradfield michael@agribsa.co.za 082 857 0961
27 - 28 Breedplan & Herdmaster Kursus (Klerksdorp) Michael Bradfield michael@agribsa.co.za 082 857 0961
Julie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6 Damview Brahman Bulveiling Ting Braithwaite tingbraithwaite@yahoo.com 082 809 6338
13 - 15 Ellisras Skou Juanita Swanefelder org.nita@vodamail.co.za 073 174 8378
19 Lovedale Boerdery Veiling Thys Meyer thys.meyer@lssa.co.za 082 800 6342
26

OTVL Bul- en Ramveiling (Ermelo Skougronde)

Johan Mahne

johan@johmarietrust.co.za

082 322 7689
27 Brandwater Produksieveiling Linde du Plessis brandwater@telkomsa.net 083 700 8592
27 - 29 Thabazimbi Landbouskou Rohan Beukes thabaskou@gmail.com 082 460 8440
28 18de Jaarlikse Osterloh Bulveiling Eugene Osterloh ost@telkomsa.net 082 927 7886
Augustus
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 Renzo Brahman Produksieveiling (Vryheid Veilingskrale) Lood van Rensburg renzo@lantic.net 083 459 3291
9 - 12 Letaba Skou (Tzaneen) Corrie Labuschagne corrie@ftifresh.com 082 820 4710
10

Skole Opleidingsdag (Sydneys Hope)

Barend Crous bcs@vodamail.co.za 082 784 8470
11

Opkomende Boeredag (Sydneys Hope)

Barend Crous bcs@vodamail.co.za 082 784 8470
17 Bos Blanco Bulveiling Burnie en Dennis Staal kosike@bosblanco.co.za 082 463 0358
17 - 19 Warmbad Skou Charel Chalmers       082 896 9586
24 Jamica Brahman & Simbra Produksieveiling James Prinsloo Nsaerm@vleissentraal.co.za
Jamica1@vodamail.co.za
082 781 4135
24 Algemene Jaarvergadering (Acacia Saal, Pretoria @ 14:00)      
29 Genetics by Design Produksieveiling Miles Dicke mwdicke@mweb.co.za 084 589 3174
September
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8 - 10 Hartland Landbouskou Venessa van Niekerk venessa@pienaardamresort.co.za 082 563 5631
12 - 14 Alfa Week (Afridome, Parys) Albert Loubser albert@veeplaas.co.za 082 562 2188
14 - 16 Standerton Skou Deidre Visagie skou@standerton.co.za 084 503 6683 /
082 9205 810
18 - 22 Brahman Expo (Afridome, Parys) Sietze Smit sytzesm@gmail.com 083 712 9965
20 Noordkaap Brahmanklubveiling

Mariť Steyn
Danie Haasbroek
Nakkie Holtzhaussen

stoet@nklh.co.za

083 630 2334
071 687 8853
082 785 9640

22

Presidentsdinee (Parys)

Karin Botha
Sietze Smit
karin@brahman.co.za
sytzesm@gmail.com
051 446 4619
083 712 9965
23 Nasionale Veiling  Stephan Coetzee    coetzrand@mtnloaded.co.za 083 384 3675
28 Tarka Brahmans:  Best of Both Veiling Wayne Porter wayneporter73@gmail.com 082 821 9379
Oktober
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 - 4 Nasionale Jeugskou (Bathurst)   mepietersen@lantic.net  
2 Sperdatum vir November Brahman Joernaal Caria Vermaak
Karin Botha
caria.vermaak@gmail.com
karin@brahman.co.za
051 821 1783
051 446 4619
10 Beesplaas Opleidingsdag Jan van Zyl (Jnr) jvz@kroonvee.com 082 944 0500
17 LRF Raadsvergadering + BGP Werkswinkel (Aldam) Michael Bradfield michael@agribsa.co.za 082 857 0961
18 - 20 Aldam Vleisbeesskool Charmain Alberts palberts@telkomsa.net 082 922 3747
November
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Kroon Vee 45 Jaar Viering Produksieveiling Jan van Zyl
Jan van Zyl (Jnr)
jan@kroonvee.com
jvz@kroonvee.com
082 444 5222
082 944 0500
3 Top North Bulveiling - Limpopo Andrew Smith trueblood@lantic.net 082 411 6621
Desember
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15 Kantore Sluit      
    
 
Februarie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17 Molopo Manso Genetiese Veiling      
April
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21 HJW Brahman Veiling 

Marelize Jacobs

hjwbrahman@wasp.sa.co.za

082 787 0870

Mei
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15 - 18 Nampo Rialeen Lombard   rialeen@grainsa.co.za 086 004 7246
Julie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18 Lovedale Veiling Thys Meyer
Pieter Meyer
  082 800 6342
083 334 8906
 
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   © 2001 - 2017 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein