Junie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 Elite Manso Vroulike Veiling Andrew Smit trueblood@lantic.net 082 411 6621
09 Sale of the Roses (Afridome, Parys) Wessel Hattingh klipkraal@heilbron.co.za 082 856 2607
Julie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04 Tri-Bul Veiling (Dundee) Danie du Plessis daniedup92@gmail.com 079 929 0218
05 - 06 Ellisras Skou Juanita Swanefelder org.nita@vodamail.co.za 073 174 8378
05 Damview Veiling Ting Braithwaite tingbraithwaite@yahoo.com 082 809 6338
12 Richugo Brahman Veiling (Piet Retief) Hugo Maree chmaree@lando.co.za 083 701 5676
18 Lovedale Veiling Thys Meyer
Pieter Meyer
thys.meyer@issa.co.za 082 800 6342
083 334 8906
25 OTVL Alleras Bulveiling (Ermelo Skougronde) Sonet Coetzee nsaerm@vleissentraal.co.za 083 310 0036
26 - 28 Thabazimbi Landbouskou Rohan Beukes
Elsa (Skoukantoor)
thabaskou@gmail.com 082 460 8440
087 151 1837
Augustus
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 Renzo Brahman Produksieveiling (Vryheid) Lood van Rensburg renzo@lantic.net 083 459 3291
03 Bos Blanco Uitverkoping Veiling (van Rooi Brahman Kudde) Burnie Staal info@bosblanco.co.za 082 463 0358
08 - 11 Letaba Skou (Tzaneen) Audrey de Vries audrey@rten.co.za 082 787 2015
09 Brandwater Brahmane Produksieveiling Linde du Plessis brandwater@telkomsa.net 083 700 8592
10 Osterloh Veiling Eugene Osterloh ost@telkomsa.net 082 927 7886
15 Armoedsvlakte Boeredag, Vryburg - Spreker: Dawie Maree (FNB) Melville N Ferreira Ferreiram@arc.agric.za 012 672 9499
16 Bos Blanco Bulveiling Burnie Staal info@bosblanco.co.za 082 463 0358
16 - 17 Warmbad Veemark Skou (Bela-Bela) Anita Vosser Vs9@mweb.co.za 015 4913141
21 EG Bulveiling Tim Hempson tim@zamail.co.za 082 095 2963
23 Jamica Brahmane Produksieveiling (Volksrust) James Prinsloo jamica1@vodamail.co.za 082 781 4135
24 - 1 Sept African Brahman Congress Sietze Smit sytzesm@gmail.com 083 712 9965
28 Middelveld Bulveiling (Piet Retief) Sonet Coetzee nsaerm@vleissentraal.co.za 083 310 0036
28 Dicke Brahman - Genetics by Design Produksieveiling Miles Dicke mwdicke@mweb.co.za 084 589 3174
30 Mooirivier Veiling Tim Hempson tim@zamail.co.za 082 095 2963
September
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01

Nasionale Brahman Veiling (Afridome, Parys)

Sietze Smit
Tersia van Heerden

 

083 712 9965
051 446 4619

05 - 08 Swartlandskou (Morreesburg, Wes-Kaap)   marketing@swartlandskou.co.za  
07 Top North Veiling Andrew Smith trueblood@lantic.net 082 411 6621
07 - 08 Hartland Landbouskou Venessa van Niekerk venessa@pienaardamresort.co.za 082 563 5631
13 - 15 Standerton Hoëveld Fees Deidre Visagie skou@standrton.co.za 084 503 6683
18 - 20 Alfa Week (Afri Dome, Parys) Albert Loubser albert@veeplaas.co.za 082 562 2188
19 Noordkaap Brahman Klubveiling Marié Steyn
Danie Haasbroek
Nakkie Holtzhaussen
stoet@nklh.co.za 083 630 2334
071 687 8853
082 785 9640
22 R10 Produksieveiling Llewellyn Labuschagne llewellyn@rten.co.za 082 579 5479
22 Best of the Best Together Produksieveiling (Dendron, Limpopo) Willie & Marie Becker
Llewellyn & Corrie Labuschagne

corrie@alliancefruit.co.za
082 903 5847
082 579 5479
29 AJV en Presidentsdinee (Natal) Karin Botha
Sietze Smit
  (051) 446 4619
083 712 9965
Oktober
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17 - 19 Vleisbeesskool (Aldam) Charmaine Alberts palberts@telkomsa.net
admin@agribsa.co.za
082 922 3747
24 Arc-en-Ciel Produksieveiling (Driefontein, Secunda) Johan Gouws 
Koos Fourie
Oom Hannes
johan.gouws@hydra-arc.com 083 779 0601
082 928 8350
082 485 4507
November
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7 Kroon Vee 46 Jaarvieringe Veiling Jan van Zyl jan@kroonvee.com 082 444 5222
17 Brahman Aanteelveiling (Bela-Bela) Anita Vosser Vs9@mweb.co.za 015 4913141
Desember
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14 Kantore sluit      

 
2019
Maart
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26 - 28 Vryburg Skou   vryburgskouvee@webafrica.org.za 053 927 3945/6
 
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   © 2001 - 2018 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein