Naam:
Name:
Datum:
Date:
Lid Nommer:
Member Number:
Epos Adres:
Email Address:
Naam van Dier:
Name of Animal:
Geboortedatum:
Date of Birth:
Geslag:
Sex:
Kleur:
Colour:
Geboortestatus:
Birth Status:
Tweeling met ...
Twin with ...
Registrasiestatus:
Registration Status:
Verwek deur:
Begotten by
Tipe:
Type:
Horing:
Horn:
KKM-Jaar-Volg Nommer:
HDM-Year-Seq. Number:
   (Bv / Eg: ABC-98-1)
Reg. No. van Vader:
Reg. Nr. of Sire:
Reg. No. van Moeder:
Reg. Nr. of Dam:
Geboorteproses:
Birth Process:
   
Waarneming van Geboorte:
Observations at Birth:
Waarneming na Geboorte:
Observations after Birth:
Geboortemassa van Dier:
Birth Mass of Animal:
Kg