(Slegs beskikbaar in Engels)
 

Brahman Genotyping

How to interpret the EBV

Submitting online registrations and performance data

Percentile Table

Body Conditioning Scoring

"B" Brand Rules and Procedures

           
           
 

Schedule O Form

SA Brahman Docility Scoring Method

Completeness of Performance Criteria

Breedplan Test Plan

Sheath / Navel Scoring Method

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indiening van SPEENGEWIGTE

  Kliek hier vir die Excel dokument - Submitting Weights & Scanning Information
 

WANNEER EN HOE WEEG EK
  Neem SPEENGEWIGTE van 80 tot 300 dae (min of meer 3 tot 9 maande).
  Weeg soveel diere as moontlik op een datum/dag, m.a.w. moenie elke dag 地 paar kalwers weeg soos hulle fisies van die moeders gespeen word nie.
  Moenie die gewig skat nie, rond dit af tot die naaste kilogram.
  Indien van die kalwers in die groep anders behandel is, as die res, merk daardie kalwers se gewigte met 地 bestuurskode. Byvoorbeeld, indien daar 地 siek kalf sowel as 地 skou kalf in die
    groep teenwoordig is, merk die gewig van die siek kalf met 'n S en die gewig van die skou kalf met 地 SK. Die kodes sal die kalwers in die analise in aparte bestuursgroepe plaas sodat hulle
    gewigte nie direk met mekaar of die res van die groep vergelyk word nie.
  Indien moontlik, neem ook die gewigte van die moeders van die kalwers wat geweeg word.
  Voltooi die weeg inligting op 創 voorgeskrewe vorm (HerdMaster, Excel spreivel, Kantoor weegvorm) en stuur elektronies (indien moontlik) na die Kantoor.

  Kliek hier vir die Breedplan Test Plan

Weeglyste is beskikbaar by die kantoor op aanvraag.  Kontak (051) 446 4619 / info@brahman.co.za
 

B-BRAND RELS VANAF 2018
  Slegs bulle 24 maande en ouer kan aangebied word, aktief en volgeregistreerd.
  Die beginsels van die Standaard van Voortreflikheid moet toegepas word tydens die fisiese evaluasie volgens die Keurkaart stelsel (gedoen deur Ras- of Senior Beoordelaars).
  Die bul se moeder mag 地 maksimum TKP van 550 dae h.
  Vanaf 2018 moet die bul 地 speen massa op rekord h.

    
 

  
_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
  Kalender   Tel:  (051) 446 4619 / 446 3452   ゥ 2001 - 2018 Brahman SA
  Veilingspamflette   Faks: (051) 446 3148   Terme & Voorwaardes
  Geboortekennisgewings A - L   Epos:  info@brahman.co.za  
  Geboortekennisgewings M - Z  
  Skou Datums   7 Genius Loci Kantoorpark  
  Promosie Items   Langenhovenpark  
    Bloemfontein