BKB Africa Livestock Expo

For reservations or enquiries regarding the dinner, please contact Carla on carla@serfonteinboerdery.co.za or 082 447 1650 OR complete the online form below.

Vir besprekings of navrae aangaande die dinee, kontak Carla by carla@serfonteinboerdery.co.za of 082 447 1650 OF voltooi die onderstaande vorm.

IMPORTANT:  Please use the Name & Surname as on the reservation form as your payment reference.  Proof of payment can be sent to carla@serfonteinboerdery.co.za or 082 447 1650.  Confirmation of reservation will be sent once payment has been allocated.

BELANGRIK:  Gebruik asb. die Naam & Van wat gebruik is op die besprekingsvorm as betalingsverwysing.  Bewys van betaling kan gestuur word na carla@serfonteinboerdery.co.za or 082 447 1650.  Bevestiging van bespreking sal gestuur word sodra betraling aangeteken is.