Breed Strong Points

 • Economic Efficiency: 
  Reduces financial inputs by efficient utilization of extensive grazing.
 • Lengthens Marketing Period:
  Qualifies for A and AB grades for as long as 32 months
 • Longevity:
  The inherent capacity to be still productive at a very high age (15-18 years).
 • Parasite Resistance:
  Due to the animals smooth coat, loose pliable skin, black pigmentation and oil gland secretion (cebum), the breed is capable of controlling parasites efficiently.
 • Hardiness:
  The ability of the breed to perform and reproduce despite extreme environmental conditions
 • Adaptability:
  To excel in diverse environmental conditions.
 • Mothering Ability:
  Excellent instinctive ability to protect calf and create an ideal environment for it.
 • Calving Ease:
  The inherent capacity of the cow to restrict prenatal growth with resulting lower birth weight. The characteristic sloping rump furthermore eases the birth process
 • Heterosis (Hybrid Vigour):
  King of heterosis


Doelwitte

 

 • Ekonomiese Doeltreffendheid
  Verlaag finansiële insette deur doeltreffende benutting van ekstensiewe weiding.
 • Verleng Bemarkingstydperk
  Kwalifiseer vir A- en AB-grade tot so lank as 32 maande
 • Langslewendheid
  Die inherente vermoë om op ‘n hoë ouderdom (15 – 18 jaar) steeds produktief te wees.
 • Parasiet-Weerstandbiedend
  Vanweë die dier se gladde haarkleed, los, beweeglike vel, swart pigmentasie en olieklierafskeiding (sebum) is die ras daartoe in staat om parasiete doeltreffend te beheer.
 • Gehardheid
  Die vermoë van die ras om onder uiterste omgewingstoestande steeds te presteer en reproduktief te wees.
 • Aanpasbaarheid
  Om onder uiteenlopende omgewingstoestande uitstekend te presteer.
 • Moedereienskappe
  Beskik oor ‘n uitstekende instinktiewe vermoë om ‘n kalf te beskerm en ‘n ideale omgewing vir die kalf te skep.
 • Kalwingsgemak
  Die inherente vermoë van die koei om voorgeboortelike groei te beperk, wat ‘n laer geboortegewig tot gevolg het. Die kenmerkende hangkruis vergemaklik die geboorte verder.
 • Basterkrag
  Koning van kruisteling