Personnel


Sietze Smit
Breed Director / Ras Direkteur
sytzesm@gmail.com


Bernadine Erasmus

Office Manager / Kantoorbestuurder
accounts@brahman.co.za


Tersia van Heerden
Data Capturer (Breeders M-Z) / Data Invoerder (Telers M-Z)
tersia@brahman.co.za


Zandri da Serra
Data Capturer / Data Invoerder
zandri@brahman.co.za


Karin Botha
Personal Assistant / Persoonlike Assistent
karin@brahman.co.za


Lené Scholtz

Personal Assistant / Persoonlike Assistant
lene@brahman.co.za


Jan Louw

Promotion and Breed Improvement Assistant / Promosie- en Rasverbetering Assistent
teg@brahman.co.za
Janlouw1992@gmail.com