Founding of the Society

This historical event took place on November 6, 1957 at an inaugural meeting of only 13 persons in the forming of the Brahman Cattle Breeders’ Society of South Africa (SABBS) at Kroonstad in the Free State. On December 3, 1959, a certificate of legal persona was granted by the Department of Agriculture which means they gave official recognition to the Brahman breed. The Brahman Cattle Breeders Society of South Africa is domiciled in the Free State at Unit 7, Genius Loci Office Park no 6,CP Hoogenhout street, Langenhovenpark, Bloemfontein.


Ontstaan van die Genootskap

Hierdie historiese geleentheid het op 6 November 1957 te Kroonstad in die Vrystaat plaasgevind met die stigtingsvergadering van die Brahman Beestelersgenootskap van Suid-Afrika wat deur slegs 13 persone bygewoon is. Op 3 Desember 1959 is ‘n Sertifikaat van Regspersoonlikheid deur die destydse Departement van Landbou aan die Vereniging toegestaan, wat beteken dat amptelike erkenning aan die Brahmanras verleen is. Die Brahman Beestelersvereniging van Suid-Afrika is gesetel in die Vrystaat , Eenheid 7, Genius Loci Kantoorpark nr 6, CP Hoogenhoutstraat, Langenhovenpark, Bloemfontein.