Brahman: Training Course / Opleidingskursus 2019

Kindly take notice of a Brahman Training Course that will be held on 25 & 26 February 2019 at Francolin Creek, farm of Wessel and Joanne-Mari Hattingh of Welcare Brahmans.

Geliewe kennis te neem van ‘n Brahman Opleidingskurses wat sal plaasvind op 25 & 26 Februarie 2019 by Francolin Creek, die plaas van Wessel en Joanne-Mari Hattingh van Welcare Brahmane.

Click on the link for more information: / Klik op die skakel vir meer inligting:
Brahman: Training Course / Opleidingskursus 2019

Comments 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *