Feedback / Terugvoering

Together we can make a difference in the Brahman Breed. / Saam maak ons die Brahman Ras beter.

Information is treated confidential. All complaints/suggestions/compliments are send directly to the President, Vice President, Head of Legal & Ethics and Breed Director of the Brahman Cattle Breeders’ Society of South Afrika.  / Inligting word konfidensieel hanteer. Alle klagtes/komplimente/voorstelle word direk na die President, Vise-President, Hoof van Regs & Etiek en Rasdirekteur van die Brahman Beestelersgenootskap van Suid-Afrika gestuur.